Νέο VOUCHER 25-29 ετών 2014 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Το έργο αφορά σε 30.000 θέσεις: 18.000 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 12.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένωνεπαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Κριτήρια Επιλογής.
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια.

Μοριοδότηση.

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμε-

νης ανεργίας

(μέγιστος βαθμός: 40

μόρια)

*Ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας υπολογίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (15/09/2014)

0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως

και τον έκτο μήναανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο

για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας

από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα

ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια.

13 μήνες και άνω

15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα

ανεργίας από το δέκατο τρίτο

μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 40 μόρια.

2

Συνολικό ετήσιο  εισόδημα

ατομικό ή οικογενειακό

(οικ.έτος 2014).

(Μέγιστος βαθμός:

30 μόρια)

0-12000€

Τα μόρια υπολογίζονται

από τον μαθηματικό τύπο:(30-Ε/800).

Όπου Ε το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

12001-18.000 €

Τα μόρια υπολογίζονται απότον μαθηματικό τύπο: (18000Ε)/400.

 Όπου Ε το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

18.001€ και άνω

0

3

Συμμετοχή ωφελου-

μένων σε αντίστοιχες

δράσεις επιταγής

εισόδου στην αγορά

εργασίας

(Μέγιστος βαθμός:

20 μόρια)

Άνεργοι που δεν

εντάχθηκαν σε αντίστοιχες

δράσεις επιταγής εισόδου

στην αγορά εργασίας

20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 2280 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2550 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης).

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζει την Πέμπτη, 07/08/2014, στις 10:00 π.μ., και λήγει την Δευτέρα, 15/09/2014 και ώρα 12:00 μ.μ..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: