ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ekpaideysi-ekpaideyton-enilikon

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Σαράντης Μουχτάρης» σε συνεργασία με την ACTA-Τεχνοβλαστός ΑΠΘ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 100 ωρών αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης . 

Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου 300 ευρώ

Ώρες προγράμματος :

 • 50 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 30 ώρες  παράδοση εργασίας
 • 12 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 8 ώρες δια ζώσης κατάρτιση (προετοιμασία μικροδιδασκαλίας για την διεξαγωγή εξετάσεων)

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • Διαπολιτισμικότητα
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 •  Εκπαιδευτές Ενηλίκων – εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
 •  Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και
 •  Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 •  Όσους δεν δια
  θέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Χωρίς τίτλο

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

 • Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)
 • Η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.
 • Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CAT)» της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας:

Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι παρέχω την συναίνεσή μου προς το «ΚΔΒΜ Σαράντης Μουχτάρης» για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, προκειμένου η εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί μου για να μου δώσει πληροφορίες μόνο για το εν λόγω σεμινάριο .

 

 

Advertisements