Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία 

 2018-2019

ergasia

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 8/2018 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 8/2018 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ θα καταρτίσει τους ωφελούμενους της δράσης με εφόδιο του τα πιο σύγχρονα μέσα εκμάθησης και τους εμπειρότερους Εκπαιδευτές, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να ενισχύσει με τα καλύτερα εφόδια τους εκπαιδευόμενους .

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.voucher.gov.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ – Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !

Χωρίς τίτλο.png

Αρέσει σε %d bloggers: