ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Voucher 25-29 & 30-45 ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, Μέσω Κατάρτισης Στον Κλάδο ΤΠΕ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους ηλικίας 30-45 ετών και 3.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών

Εκπαιδευτικό Επίδομα (κατάρτισης & πρακτικής) :2.800 €

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 23/08/2019

 

via ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Voucher 25-29 & 30-45 ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης, Μέσω Κατάρτισης Στον Κλάδο ΤΠΕ

Advertisements

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία Σεπτέμβριος 2018

Πρόκειται για την  Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ στην οποία θα απασχοληθούν με πλήρες ωράριο 30.333  άτομα, στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση της  απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας».

Το νέο πρόγραμμα έχει οκτάμηνη απασχόληση και απευθύνεται σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας (5000 άτομα), συμπεριλαμβανομένου και των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πέλλας, Σκύδρας, Έδεσσας, Αλμωπίας). Οι Επιτυχόντες του προγράμματος έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν στον ΟΑΕΔ την συμμετοχή τους για παρακολούθηση της επιδοτούμενης κατάρτισης, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ καταρτίζει ανέργους μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας με εφόδιο του τα πιο σύγχρονα μέσα εκμάθησης και τους εμπειρότερους Εκπαιδευτές, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να ενισχύσει με τα καλύτερα εφόδια τους εκπαιδευόμενους (Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης).

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν να καταρτιστούν είτε με διαζώσεις, είτε με τηλεκατάρτιση από το σπίτι και να πιστοποιηθούν στον φορέα που θα επιλέξουν. Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει εκμάθηση 120 ωρών. Η υλοποίηση της ξεκινά μετά τους δύο πρώτους μήνες εργασίας και πραγματώνεται κατά κύριο λόγο κάθε Παρασκευή (η κατάρτιση συμπεριλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας μία φορά την εβδομάδα).

Η δράση έχει ως στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, την σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας και την επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

 

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών

Ένα μικρό χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών είναι οι εξής:

 1. Δήλωση των παρόχων Κατάρτισης (ΚΕΚ – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) που θα συμμετέχουν στην Κατάρτιση των ωφελούμενων
 2. Δημοσιοποίηση του Μητρώου ωφελούμενων (δηλαδή αυτών που επέλεξαν την κατάρτιση)
 3. Επιλογή του Παρόχου Κατάρτισης της αρεσκείας του κάθε ωφελούμενου και προσκόμιση των δικαιολογητικών
 4. Ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης από τους ωφελούμενους μέσα σε 15 ημέρες από την δημοσιοποίηση του Μητρώου
 5. Δήλωση Έναρξης τμήματος του Παρόχου Κατάρτισης με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο, μέσα σε 15 ημέρες από την Ενεργοποίηση της Επιταγής του
 6. Έναρξη της Κατάρτισης
 7. Μέσα σε 15 ημέρες από το τέλος της κατάρτισης θα διενεργηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ – Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !

 

 

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βγήκε η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του Υπουργείου για την κοινωφελή εργασία στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε δήμους». Πρόκειται για οκτάμηνη απασχόληση στους Δήμους (Πέλλα, Σκύδρα, Έδεσσα), ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ειδικότητες που ζητούνται από κάθε Δήμο.

Το κέντρο μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει με την συμπλήρωση της αίτησης σας και φυσικά να σας ενημερώσει για τις περαιτέρω λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

1a

Πιστοποιηθείτε στις βασικές ενότητες του Microsoft® Office με την πιστοποίηση της ACTA, αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους  διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και την αγορά εργασίας.

Αποκτήστε τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα σας βοηθούν να διεκπεραιώνετε πολλές εργασίες σχετικά με την επεξεργασία εγγράφων (Word) και την επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Excel), αλλά και εμπεριστατωμένες γνώσεις για το Διαδίκτυο (Internet) και την ασφαλή περιήγηση σε αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις επικείμενες ημερομηνίες εξετάσεων. Επερχόμενη ημερομηνία εξετάσεων Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία

Πρόκειται για την Β’ Φάση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που απευθύνεται στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και τους Δήμους του Νομού Πέλλας. Σκοπός είναι η προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.

Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης στους Δήμους θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και θα δώσει την δυνατότητα στους ωφελούμενους να καταρτιστούν με σκοπό την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, ενδεχομένως και σε άλλες ειδικότητες (Τεχνικοί κτλ.)

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 24.251 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες καθώς και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο μας υλοποιεί προγράμματα για ωφελούμενους στην κοινωφελή εργασία και μπορεί να σας βοηθήσει με την συμπλήρωση της αίτησης σας. Η πρόσκληση θα βγει προς τα τέλη Ιουνίου 2018. Ενημερωθείτε εγκαίρως. Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ekpaideysi-ekpaideyton-enilikon

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Σαράντης Μουχτάρης» σε συνεργασία με την ACTA-Τεχνοβλαστός ΑΠΘ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 100 ωρών αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης . 

Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου 300 ευρώ

Ώρες προγράμματος :

 • 50 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 30 ώρες  παράδοση εργασίας
 • 12 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 8 ώρες δια ζώσης κατάρτιση (προετοιμασία μικροδιδασκαλίας για την διεξαγωγή εξετάσεων)

 

via ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αγγελία Εργασίας

aggelia-ergasias

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Σαράντης Μουχτάρης»  που εδρεύει στα Γιαννιτσά αναζητά 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

για την πλήρωση θέσης πλήρους απασχόλησης στην κεντρική του δομή επί της οδού Δ. & Μ. Παπαδοπούλου 11 στα Γιαννιτσά , τηλ/φαξ: 2382081480 . 

Ο ρόλος του Διοικητικού Στελέχους του Κέντρου είναι:

 1. Η διοικητική υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου
 2. Η υποστήριξη της διαδικασίας ενημέρωσης , πληροφόρησης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών του Κέντρου 
 3. Η υποστήριξη σχεδιασμού , οργάνωσης και υλοποίησης υπηρεσιών κατάρτισης 
 4. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των οικονομικών του Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατεύθυνση κατά προτίμηση σε Διοίκηση Επιχειρήσεων , Marketing,  Οικονομικά  
 • Ηλικία 24-35 ετών
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση  χρήσης H/Y.

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο infomouxtaris@gmail.com ή να το αποστείλουν ταχυδρομικώς στο γραφείο μας .

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και προστασία των στοιχείων και των προσωπικών σας δεδομένων. 

Νέα αποτελέσματα Επιτυχόντων Voucher 29-64

Ανακοινώθηκαν νέα αποτελέσματα επιτυχόντων για την δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» .

Επικοινώνησε μαζί μας και μάθε πρώτος εάν ανήκεις και στους νέους επιτυχόντες.

Η ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος είναι έως τις 13/09/2017 και ώρα 11.59 μ.μ.

Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία

ergasiaΠρόκειται για την γ΄ Φάση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στην οποία θα ενταχθούν 24.251 ωφελούμενοι από όλους τους Δήμους της χώρας συμπεριλαμβανομένων και τους Δήμους του Νομού Πέλλας.

Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και απευθύνεται όλους τους δήμους της χώρας. Σκοπός είναι η προώθηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.

Όσοι ωφελούμενοι  είναι  συμμετέχοντες στο παραπάνω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν δωρεάν τα προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής 

 

Πηγή: Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TiE

Ταχύρυθμα Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με χορήγηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σαράντης Μουχτάρης , υλοποιεί πρόγραμμα αγγλικών  με σκοπό την απόκτηση πιστοποίησης Test of Interactive English ΤΙΕ , αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ ενώ αποτελεί παράλληλα και εξεταστικό κέντρο.

Πηγή: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TiE